Tuesday, 30 October 2018

Te whakahoutanga o Te Kawa o te Ako o Whakapūmau

He whānau hou! 
He tīma whakahaere hou!
He huarahi hou! 
31.10.2018

I ngā tau e rua kua hori, kua uia te whānau, kua uia ngā ākonga, kua uia ngā pouakao anō hoki te hanga o Te Raukura o Whakapūmau me Ngā Uara o te kura.

Kua mea kaha mai ngā tāngata whai pānga ki te kura, kua tae te wā kia whakahou, kia panoni i ngēnei āhuatanga.

Nō reira, kua whakatauria mai ko ngēnei ngā Uara hou ka arahina tātou hei ngā tau e haere mai ana!

Kua whakakotahi mai mātou i ngā uara o te Manaakitanga, te Whaikoha me te Whakapono, arā, ko te Aroha tēnā e noho ana hei wharau mō ngā Uara e whā.

Ka mau tonu tātou ki te Rangatiratanga i runga anō i tō tātou nei Tino Rangatiratanga hei kaitiaki o tēnei whenua o Aotearoa, hei mana whenua anō hoki.

Kua whakaaetia mai e te whānau ko te Hauora o te tangata tētehi hanga me matua whakaū tātou. Kua rangahaua e mātou ngā kupu e tika ana mō tēnei uara, ā, kua whakatauria ko te Toiora te kupu e tika ana. Toitū te oranga! 

Kua kī mai te whānau me whakatipu tātou i ngā tamariki pākiki i ngā tamariki auaha me ngā tamariki kaha ki te tūhura i te ao whānui!

Te Raukura o Whakapūmau
Kua hoki anō ki te tūāpapa o te kaupapa arā ki Te Aho Matua. Kei reira te oranga o te kura! 


Kia mau ki tō Whakapūmautanga! 

Te Aho Matua - Te Ira Tangata, Te Reo, Ngā Iwi, Te Ao, Āhuatanga Ako, Te Tino Uaratanga
Paerewa #1 #2, #3, #4, #5, #6

Wednesday, 17 October 2018

Hoki atu ki tō maunga kia purea koe e ngā hau o TāwhirimāteaHe oranga ngākau he pikinga wairua

I te mutunga wiki o 5 o Whiringa a nuku i tae atu ahau ki tētehi o ōku haukāinga ki te whai i ngā tapuae o ōku nei tupuna! 

I whakaora anō a Nanny Josephine Anderson i te pātere Hauturu, nā tōna matua kēkē i tito i tērā rautau. Ara noa atu ngā tūtohu whenua i whakaingoatia mai i te pātere! 

I hui tahi te whānau o Tokikapu marae, i whakaritea te āhuatanga o te haere kātahi ka patua te rori kia tae atu ki ngērā wāhi i whakaingoatia.


 Ko Kauwhawhe tēnei taha o te maunga, ko Ōwhawhe kei muri tonu i tēnei o ngā maunga.

Kei te titiro whakawaho a Nanny Josephine ki Pareāniwaniwa. Ki reira a Tānetinorau e takoto ana e moe roa ana. Kei te taha māui o Pareāniwaniwa ko Pohatuiri.

 He toka maumaharatanga ki ngā tamariki o Tānetinorau. Ko Okewhare Pakira tōku tupuna.

Nā Okewhare tēnei whare.

 He wā kai ki Natural Bridge.


  Te tū whakamutunga! Ko Waikaukau te ingoa o te wāhi nei. Koia te ingoa o te pāmu o Kamoe Tāne rāua ko Tame Paki.

 Te Whare Punga ki Pohatuiri (Parahamuti)


 Ko Mangatoatoa te marae, ko Kakepuku te maunga, ko Pūniu te awa, ko Ngāti Paretekawa te hapū!


Tuesday, 11 September 2018

Ako Panuku - Evidencing the GOOD

Evidencing the GOOD
30/31.08.2018

I tū tētehi whakangungu Ako Panuku mō ngā Pouako Hou me ō rātou Kaitiaki. 

Ko Beth Dixon te pouako. Nō Tūhoe a Beth.

He nui ngā mahi o te wānanga nei.
- He rapa mōhiotanga e hāngai ana ki ngā paerewa
- He māwhiti kōrero mō ngā tū taunakitanga e pai ana
- He kōrero i ngā hanga o te kōpaki taunakitangaI tūhonotia atu ngā mātāpono o Tātaiako ki ngā Paerewa.


I tīkina atu te huatau SMART hei anga mō ngā whāinga ka whakaritea mai ia te wāhanga.

Te Aho Matua - Te Ira Tangata, Te Reo, Ngā Iwi, Te Ao, Āhuatanga Ako, Te Tino Uaratanga
Paerewa #1 #2, #3, #4, #5, #6

He whakangungu ki Tuia te Matangi

He whakangungu Kia Takatū ki TKKM o Tuia te Matangi
11.09.2018

Ko tā te tuakana mahi he manaaki i tōna teina
Ko tā te teina mahi he ranaki i te mate o te tuakana

I te wiki kua hipa i hoki atu ahau ki tō tātou nei kura teina o Tuia te Matangi ki te whakarewa i te kaupapa o Kia Takatū.Ko te mahi ia he tūhura i te pae tukutuku. 
I takiurutia, i whakaotihia mai te arotake o Te Tokorima o Mahuika, i tirohia ngā pīkau mahi.


I te paunga o te akoranga i pūrangiaho ake ngā pouako o te kura ki te kaupapa nei.

Te Aho Matua
Te Ao 4.2
Kia kaua te tamaiti e herea ki te ao kōhatu. Kia wātea hoki ia ki te kapo mai i ngā painga, i ngā maramatanga katoa o te ao whānui.


Te Aho Matua - Te Ira Tangata, Te Reo, Ngā Iwi, Te Ao, Āhuatanga Ako, Te Tino Uaratanga
Paerewa #1 #2, #3, #4, #5

Wednesday, 29 August 2018

Te Panekiretanga 2018-19

Te Panekiretanga 2018 - 2019

Ko Raroera e ngunguru nei i au au auē hā! 

 Tōku Whare Makatea

Te puka mahi Tikanga! 

He noho tahi, he wānanga tahi, he tūhono wairua, he whakapapa! 

Te tirohanga mai i taumata o Te Hākarimata! Hoki atu ki te wāhi wairua kia purea koe e ngā hau o Tāwhirimatea! 

Kua tonoa au e Te Whare Makatea kia tae atu ki ngā wānanga i te tau nei. Ko ngā painga māku i tēnei wā ....
- Ka whakawhanake ake i taku kaha ki te whaikōrero
- Ka ruku rētō au ki te ao karakia - Pai Marire, Karakia o Tainui ake
- Kia tika rawa atu te reo ka wahaina
- Kia rere pai te reo i ngā wā katoa!

Te Aho Matua - Te Ira Tangata, Te Reo, Ngā Iwi, Te Ao, Āhuatanga Ako, Te Tino Uaratanga
Paerewa #1 #2, #3, #4, #5, #6